घर > प्रकल्प प्रकरण > मत्स्यालय

Ningbo हॉटेल पाण्याखाली प्रकल्प.

2021-08-03


मत्स्यालय नाव: Ningbo हॉटेल पाण्याखाली प्रकल्प.

एक्वैरियम वेळ: 2021/4/29

देश: चीन

प्रस्तावना: 111-141-स्क्वेअर-मीटर ड्युप्लेक्स सूटमध्ये अॅक्रेलिक स्पष्ट खिडक्यांद्वारे पाण्याच्या पृष्ठभागाचे दृश्य आहे.